Tìm kiếm nâng cao

Có 279 kết quả

Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả   Trong: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2020 |  10:55 | 17/03/2021
Để đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trên bệnh nhân nhi, bác sĩ điều trị cần xem xét những thay đổi dược động học và dược lực học của các loại thuốc được kê cho bệnh nhân trong nhóm tuổi này. Với nỗ lực tạo ra một tiêu chuẩn chăm sóc để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn trên nhóm bệnh nhân này, một danh sách các loại thuốc có khả năng không phù hợp cho bệnh nhi đã được xây dựng và được gọi là “Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatrics” hay “Danh sách KIDs”.
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:39 | 04/11/2020
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:36 | 04/11/2020
Thể loại: Chia sẻ thực tiễn lâm sàng  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:25 | 04/11/2020
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:17 | 04/11/2020
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:46 | 31/08/2020
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:40 | 31/08/2020
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến hết tháng 4/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 7...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:31 | 31/08/2020
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:27 | 31/08/2020
Tóm tắt: Kháng sinh đường tĩnh mạch hiện đang được sử dụng phổ biến và có thể bị lạm dụng tại các bệnh viện trong khi nhiều loại nhiễm khuẩn có thể đ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2020 |  09:38 | 18/04/2020
Trang 6/28 <12345678910...2728>