Tìm kiếm nâng cao

Có 232 kết quả

Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam   Trong: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2017 |  02:35 | 02/01/2018
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2017 |  02:23 | 02/01/2018
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2017 |  02:11 | 02/01/2018
Độc tính trên tim là tác dụng không mong muốn nghiêm trọng của nhiều hóa chất điều trị ung thư, có thể hồi phục hoặc không hồi phục, có tính chất cấp ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:28 | 05/10/2017
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:21 | 05/10/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:17 | 05/10/2017
Thể loại: Chuyên mục Thông tin thuốc  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:08 | 05/10/2017
Thể loại: Chuyên mục Thông tin thuốc  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:04 | 05/10/2017
Trong thực hành, dược sĩ có thể gặp các phản ứng da trên do thuốc, đặc trưng bởi các loại tổn thương da khác nhau từ mức độ nhẹ đến đe dọa tính mạng. ...
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:21 | 30/06/2017
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:16 | 30/06/2017
Trang 6/24 <12345678910...2324>