Tìm kiếm nâng cao

Có 249 kết quả

Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:11 | 28/12/2018
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:03 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 14487 báo cáo (đạt 154,7 báo cáo/1 triệu dân)...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:51 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã ghi nhận một trường hợp suy giáp liên quan đến việc sử dụng amiodaron.
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:45 | 28/12/2018
- Các kháng sinh nhóm penicilin và cephalosporin có thể gây ra các phản ứng dị ứng với đặc điểm và tỷ lệ tương đương nhau. - Phản ứng dị ứng chéo giữ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2018 |  03:10 | 03/10/2018
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2018 |  02:59 | 03/10/2018
Trong 9 tháng (từ tháng 11/2017 đến hết tháng 7/2018), Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 8895 báo...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2018 |  02:48 | 03/10/2018
Linezolid là một kháng sinh nhóm oxazolidinon, có tác dụng trên các vi khuẩn Gram (+). Linezolid có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn thông q...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2018 |  02:36 | 03/10/2018
Tóm tắt: Việc tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân trong thai kỳ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu dữ liệu đáng tin cậy để làm căn cứ đưa ra quyết định cũ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2018 |  04:05 | 09/07/2018
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2018 |  03:57 | 09/07/2018
Trang 6/25 <12345678910...2425>