Tìm kiếm nâng cao

Có 276 kết quả

Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược   Trong: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2021 |  03:24 | 20/05/2021
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2021 |  03:19 | 20/05/2021
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến hết tháng 12/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2021 |  03:15 | 20/05/2021
Thể loại: Chia sẻ thực tiễn lâm sàng  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2021 |  03:10 | 20/05/2021
CA LÂM SÀNG Gần đây, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã ghi nhận 1 trường hợp đứt gân Achilles ở bệnh nhân sử dụng kháng sinh fluoroquinolon. Bệnh nhân n...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2020 |  11:04 | 17/03/2021
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2020 |  11:02 | 17/03/2021
Năm 2020, Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 17492 báo cáo (đạt 181,3 báo cáo/1 triệu dân). T...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2020 |  11:00 | 17/03/2021
Dị ứng thực sự và “giả” dị ứng liên quan đến opioid thường bị chẩn đoán nhầm do có triệu chứng tương tự nhau và chỉ khác nhau về cơ chế phản ứng. Phản...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2020 |  10:55 | 17/03/2021
Để đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trên bệnh nhân nhi, bác sĩ điều trị cần xem xét những thay đổi dược động học và dược lực học của các loạ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:39 | 04/11/2020
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:36 | 04/11/2020
Trang 5/28 <12345678910...2728>