Tìm kiếm nâng cao

Có 249 kết quả

Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2019 |  09:32 | 12/11/2019
Nhiều thuốc điều trị và chất gây nghiện sử dụng bất hợp pháp có thể gây rối loạn vận động. Trong đó, phổ biến nhất là các thuốc chống loạn thần và thuốc chống nôn. Rối loạn vận động có thể khởi phát cấp tính, bán cấp hoặc hay muộn, với mức độ từ nhẹ đến nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Việc nhận biết sớm rối loạn vận động do thuốc đóng vai trò quan trọng giúp tiến hành kịp thời các biện pháp xử trí, bao gồm ngừng thuốc nghi ngờ, chăm sóc hỗ trợ và sử dụng thuốc điều trị trong một số trường hợp.
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:42 | 19/08/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:31 | 19/08/2019
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:25 | 19/08/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:18 | 19/08/2019
TÓM TẮT: Mặc dù thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là một trong những nhóm thuốc được kê đơn và sử dụng phổ biến nhất, các thuốc này cũng có thể g...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:02 | 16/04/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:00 | 16/04/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:53 | 16/04/2019
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến hết tháng 01/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:48 | 16/04/2019
Tháng 02/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được báo cáo về một trường hợp gặp phản ứng có hại sau khi dùng thuốc gây tê lidocain và procain. T...
Thể loại: Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:35 | 16/04/2019
Trang 5/25 <12345678910...2425>