Tìm kiếm nâng cao

Có 265 kết quả

Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả   Trong: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2020 |  03:17 | 04/11/2020
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:46 | 31/08/2020
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:40 | 31/08/2020
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến hết tháng 4/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 7...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:31 | 31/08/2020
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2020 |  02:27 | 31/08/2020
Tóm tắt: Kháng sinh đường tĩnh mạch hiện đang được sử dụng phổ biến và có thể bị lạm dụng tại các bệnh viện trong khi nhiều loại nhiễm khuẩn có thể đ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2020 |  09:38 | 18/04/2020
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2020 |  09:34 | 18/04/2020
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến hết tháng 01/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2020 |  09:24 | 18/04/2020
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 1/2020 |  06:04 | 18/04/2020
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2019 |  03:31 | 30/01/2020
Trang 5/27 <12345678910...2627>