Tìm kiếm nâng cao

Có 265 kết quả

Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:18 | 19/08/2019
TÓM TẮT: Mặc dù thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là một trong những nhóm thuốc được kê đơn và sử dụng phổ biến nhất, các thuốc này cũng có thể gây ra các tác dụng không mong muốn, đặc biệt là phản ứng quá mẫn do NSAID (NHR). NHR được chia thành 5 loại, dựa trên đặc điểm phản ứng qua hoặc không qua trung gian miễn dịch. Triệu chứng của các phản ứng này có thể bao gồm phản ứng trên hệ hô hấp, da và phù mạch. Dược sĩ cần lưu ý và nắm được sự khác biệt giữa các loại NHR để có biện pháp xử trí phù hợp.
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:02 | 16/04/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:00 | 16/04/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:53 | 16/04/2019
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến hết tháng 01/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:48 | 16/04/2019
Tháng 02/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được báo cáo về một trường hợp gặp phản ứng có hại sau khi dùng thuốc gây tê lidocain và procain. T...
Thể loại: Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:35 | 16/04/2019
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:11 | 28/12/2018
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:03 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 14487 báo cáo (đạt 154,7 báo cáo/1 triệu dân)...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:51 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã ghi nhận một trường hợp suy giáp liên quan đến việc sử dụng amiodaron.
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:45 | 28/12/2018
- Các kháng sinh nhóm penicilin và cephalosporin có thể gây ra các phản ứng dị ứng với đặc điểm và tỷ lệ tương đương nhau. - Phản ứng dị ứng chéo giữ...
Trang 7/27 <12345678910...2627>