Tìm kiếm nâng cao

Có 232 kết quả

Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:12 | 30/06/2017
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:04 | 30/06/2017
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  03:42 | 30/06/2017
Digoxin là glycosid tim có tác dụng tăng sức co bóp cơ tim và thay đổi cung lượng tim, được dùng để điều trị suy tim, rung nhĩ và một số trườ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:58 | 04/05/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:56 | 04/05/2017
Năm 2016, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 10977 báo cáo ADR (đạt 119,7 báo cáo/1 triệu...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:53 | 04/05/2017
Trong năm 2016, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã nhận được một số báo cáo đáng chú ý về phản ứng phản vệ và sốc phản vệ liên quan đến một số thuốc, bao gồ...
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:42 | 04/05/2017
Tổn thương gan do thuốc (drug-induced liver injury - DILI) là bệnh lý không phổ biến, nhưng có nguy cơ gây tử vong, nguyên nhân có thể liên quan đến c...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2016 |  10:18 | 22/10/2016
Các hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc và đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn thuốc đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các thành phần trong hệ...
Thể loại: Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2016 |  10:01 | 22/10/2016
Nguyễn Thị Liên Hương Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2011, thực trạng sử dụng thuốc bất hợp lý đang là vấn đề rất nghiêm trọng, m...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2016 |  09:37 | 22/10/2016
Cảnh giác Dược - hoạt động giám sát an toàn của thuốc sau khi lưu hành với sự tham gia của nhiều thành phần trong hệ thống y tế nhằm phát hiện, đánh g...
Trang 7/24 <12345678910...2324>