Trung tâm DI & ADR Quốc Gia
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà GMP, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: (04) 393-356-18
Fax: (04) 393-356-42
Email: pv.dicenter@vnn.vn

(*)
(*)
(*)