Tìm kiếm nâng cao

Có 204 kết quả

Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược   Trong: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:02 | 16/04/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:00 | 16/04/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:53 | 16/04/2019
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến hết tháng 01/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:48 | 16/04/2019
Tháng 02/2019, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được báo cáo về một trường hợp gặp phản ứng có hại sau khi dùng thuốc gây tê lidocain và procain. T...
Thể loại: Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  10:35 | 16/04/2019
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:11 | 28/12/2018
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  03:03 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 14487 báo cáo (đạt 154,7 báo cáo/1 triệu dân)...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:51 | 28/12/2018
Năm 2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã ghi nhận một trường hợp suy giáp liên quan đến việc sử dụng amiodaron.
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 4/2018 |  02:45 | 28/12/2018
- Các kháng sinh nhóm penicilin và cephalosporin có thể gây ra các phản ứng dị ứng với đặc điểm và tỷ lệ tương đương nhau. - Phản ứng dị ứng chéo giữ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2018 |  03:10 | 03/10/2018
Trang 1/21 <12345678910...2021>