Tìm kiếm nâng cao

Có 276 kết quả

Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược   Trong: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2021 |  11:19 | 24/02/2022
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2021 |  11:12 | 24/02/2022
Năm 2021, Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 17276 báo cáo (đạt 177 báo cáo/1 triệu dân). Tro...
Thể loại: Chia sẻ thực tiễn lâm sàng  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2021 |  10:25 | 24/02/2022
Ca lâm sàng Gần đây, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã ghi nhận 1 trường hợp viêm cơ tim sau tiêm vắc xin Covid-19 mRNA (Moderna). Bệnh nhân nam, 14 tu...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2021 |  03:49 | 19/11/2021
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2021 |  03:40 | 19/11/2021
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2021 |  03:28 | 19/11/2021
Thuốc cản quang chứa iod được coi là một trong những nhóm thuốc có nguy cơ cao về phản ứng có hại, có thể để lại hậu quả nặng nề như phản vệ. Từ nhiều...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2021 |  03:17 | 19/11/2021
Vắc xin phòng COVID-19 hiện được coi là biện pháp quan trọng để kiểm soát đại dịch. Vắc xin thường gây ra các phản ứng có hại, tuy nhiên phần lớn các...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2021 |  10:08 | 29/07/2021
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2021 |  09:56 | 29/07/2021
Trong quý I năm 2021, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3729 báo cáo ADR (tăng 5,7% so với cùng k...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2021 |  09:48 | 29/07/2021
Tổn thương gan đặc ứng do thuốc (drug-induced liver injury - DILI) là một rối loạn tiêu hóa - gan mật thường gặp trên lâm sàng, biểu hiện ở nhiều mức ...
Trang 4/28 <12345678910...2728>