Tìm kiếm nâng cao

Có 204 kết quả

Thể loại: Điểm tin   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:21 | 30/06/2017
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:16 | 30/06/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:12 | 30/06/2017
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:04 | 30/06/2017
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  03:42 | 30/06/2017
Digoxin là glycosid tim có tác dụng tăng sức co bóp cơ tim và thay đổi cung lượng tim, được dùng để điều trị suy tim, rung nhĩ và một số trườ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:58 | 04/05/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:56 | 04/05/2017
Năm 2016, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 10977 báo cáo ADR (đạt 119,7 báo cáo/1 triệu...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:53 | 04/05/2017
Trong năm 2016, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã nhận được một số báo cáo đáng chú ý về phản ứng phản vệ và sốc phản vệ liên quan đến một số thuốc, bao gồ...
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:42 | 04/05/2017
Tổn thương gan do thuốc (drug-induced liver injury - DILI) là bệnh lý không phổ biến, nhưng có nguy cơ gây tử vong, nguyên nhân có thể liên quan đến c...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2016 |  10:18 | 22/10/2016
Các hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc và đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn thuốc đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các thành phần trong hệ...
Trang 4/21 <12345678910...2021>