Tìm kiếm nâng cao

Có 232 kết quả

Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2019 |  09:58 | 12/11/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2019 |  09:51 | 12/11/2019
Trong 9 tháng (từ tháng 11/2018 đến hết tháng 7/2019), Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 9375 báo...
Thể loại: Chuyên mục Thông tin thuốc  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2019 |  09:40 | 12/11/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2019 |  09:32 | 12/11/2019
Nhiều thuốc điều trị và chất gây nghiện sử dụng bất hợp pháp có thể gây rối loạn vận động. Trong đó, phổ biến nhất là các thuốc chống loạn thần và thu...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:42 | 19/08/2019
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:31 | 19/08/2019
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:25 | 19/08/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2019 |  03:18 | 19/08/2019
TÓM TẮT: Mặc dù thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là một trong những nhóm thuốc được kê đơn và sử dụng phổ biến nhất, các thuốc này cũng có thể g...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:02 | 16/04/2019
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2019 |  11:00 | 16/04/2019
Trang 3/24 <12345678910...2324>