TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (6 tháng đầu năm 2023)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (6 tháng đầu năm 2023)
Trần Ngân Hà 

Tóm tắt

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng số 11533 báo cáo ADR, bao gồm: + 9757 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở khám, chữa bệnh (tăng 75,2% so với cùng kỳ năm 2022) + 1153 báo cáo ADR xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam từ các cơ sở kinh doanh dược (giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2022). + 623 báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng (giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2022).
Từ khóa:  

Nội dung bài

Số lượng báo cáo ADR lũy tiến theo tháng được thể hiện trong Hình 1.


 

Báo cáo ADR từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tính đến hết ngày 30/6/2023, 744 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022) của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo ADR. Phần lớn báo cáo được gửi từ các đơn vị ở vùng Đông Nam Bộ (40,5%), sau đó là đồng bằng sông Hồng (20,9%) và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (17,7%). Bên cạnh đó, báo cáo được gửi chủ yếu từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và bệnh viện thuộc khối công lập (Hình 2). Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có số lượng báo cáo cao nhất (tương ứng 35,3% và 13,0% tổng số báo cáo nhận được của cả nước). TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả nhất với số báo cáo/1 triệu dân cao nhất trong cả nước (với tỷ lệ tương ứng 376,4 và 376,1 báo cáo/1 triệu dân) (hình 3). Các đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh viện Từ Dũ là đơn vị có số báo cáo ADR nhiều nhất trong cả nước, chiếm 2,3% tổng số báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh (Bảng 1).

 

Bảng 1: Danh sách 10 cơ sở khám, chữa bệnh gửi báo cáo ADR nhiều nhất

STT

Đơn vị gửi báo cáo

Tỉnh/thành phố

Số báo cáo

Tỷ lệ % (n= 9757)

1

Bệnh viện Từ Dũ

TP. Hồ Chí Minh

224

2,3

 2

Bệnh viện Thống Nhất

TP. Hồ Chí Minh

220

2,3

 3

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

219

2,2

 4

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

TP. Hồ Chí Minh

209

2,1

 5

Bệnh viện Bình Dân

TP. Hồ Chí Minh

206

2,1

 6

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

TP. Hồ Chí Minh

200

2,0

 7

Bệnh viện Hùng Vương

TP. Hồ Chí Minh

151

1,5

 8

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TP. Hồ Chí Minh

140

1,4

 9

Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội

137

1,4

 10

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bắc Giang

Bắc Giang

137

1,4

 

Báo cáo ADR từ các cơ sở kinh doanh dược

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 40 cơ sở kinh doanh dược đã gửi báo cáo ADR đơn lẻ về Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số báo cáo ADR xảy ra tại Việt Nam đã được các cơ sở kinh doanh dược ghi nhận là 1153. Các cơ sở kinh doanh dược có số lượng báo cáo ADR nhiều nhất được tổng hợp trong Bảng 2.

Bảng 2: Danh sách các cơ sở kinh doanh dược gửi báo cao ADR nhiều nhất

STT

Đơn vị báo cáo

Số báo cáo

Tỷ lệ % (n=1153)

1

VPĐD Hoffmann La Roche Ltd.

300

26,0

2

VPĐD Bayer (South East Asia) Pte Ltd.

175

15,2

3

VPĐD Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

122

10,6

4

VPĐD Novartis Pharma Services AG

115

10,0

5

VPĐD Pfizer (Thailand) Ltd.

71

6,2

6

VPĐD A Menarini Singapore Pte Ltd.

61

5,3

7

VPĐD Johnson & John (Vietnam) Ltd.

48

4,2

8

Công ty Sanofi - Aventis Việt Nam

45

3,9

9

VPĐD Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. tại    TP. Hồ Chí Minh

32

2,8

10

Công ty Fresenius Kabi Việt Nam

30

2,6

 

Báo cáo ADR từ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 06/2023, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được 623 báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) trong 70 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được ghi nhận tại 57 tổ chức nhận thử tại Việt Nam.


Kết luận

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng báo cáo ADR được tiếp nhận là 11533 báo cáo. Trong đó, số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 75,2%). Trong khi, số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở kinh doanh dược và số lượng báo cáo SAE từ đơn vị thử nghiệm lâm sàng lại giảm so với
cùng kỳ năm 2022, với tỷ lệ giảm tương ứng là 23,5% và 33,9%. Số lượng báo cáo ghi nhận đã phân bố đều hơn theo thời gian, không còn tập trung vào các tháng cuối quý, cho thấy hoạt động giám sát ADR đã được triển khai thường quy hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ báo cáo vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, khu vực và các tuyến bệnh viện. Do đó, công tác báo cáo ADR cần tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa, đặc biệt tại đơn vị, địa phương chưa tham gia báo cáo ADR.

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát ADR.

 

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (6 tháng đầu năm 2023)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: