TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (Giai đoạn 11/2020 – 12/2020)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (Giai đoạn 11/2020 – 12/2020)
 

Tóm tắt

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến hết tháng 12/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3093 báo cáo ADR. Trong đó, 2609 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở khám, chữa bệnh và 192 báo cáo ADR xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam từ các cơ sở kinh doanh dược (trong đó có 6 báo cáo trùng với báo cáo từ cơ sở khám, chữa bệnh) và 298 báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng. Số lượng báo cáo ADR theo tháng được thể hiện trong hình 1. Số lượng báo cáo ADR giữa 2 tháng không có sự chênh lệnh nhiều.
Từ khóa:  

Nội dung bài


Báo cáo ADR từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tính đến hết ngày 31/12/2020, 472 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 61 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo ADR. Phần lớn báo cáo được gửi từ các đơn vị ở vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ. Bên cạnh đó, báo cáo được gửi chủ yếu từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và bệnh viện thuộc khối công lập (bảng 1). Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có số lượng báo cáo cao nhất (tương ứng 21,7% và 13,5% tổng số báo cáo nhận được của cả nước). Thành phố Đà Nẵng là địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả nhất với số báo cáo/1 triệu dân cao nhất trong cả nước (91,1 báo cáo/1 triệu dân) (bảng 2). Các đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bệnh Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) là đơn vị có số báo cáo ADR nhiều nhất trong cả nước, chiếm 2,9% tổng số báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh (bảng 3).


Đối tượng gửi báo cáo chủ yếu là dược sĩ (52,9%), bác sĩ - y sĩ (23,4%), tiếp theo là điều dưỡng và nữ hộ sinh (18,9%) (hình 2).


Báo cáo ADR từ các cơ sở kinh doanh dược

Trong giai đoạn 11/2020-12/2020, 19 cơ sở kinh doanh dược đã gửi báo cáo ADR đơn lẻ về Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số báo cáo ADR xảy ra tại Việt Nam đã được các cơ sở kinh doanh dược ghi nhận là 192 (trong đó có 6 báo cáo trùng với báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh). Các cơ sở kinh doanh dược tích cực tham gia báo cáo ADR được tổng hợp trong bảng 5.


Báo cáo ADR từ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Từ tháng 11/2020 đến hết tháng 12/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được 295 báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong 46 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được ghi nhận tại 35 tổ chức nhận thử tại Việt Nam.

 

Kết luận

Trong giai đoạn từ tháng 11/2020 đến 12/2020, số lượng báo cáo ADR được tiếp nhận là 3093 báo cáo. Số lượng báo cáo ghi nhận vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, khu vực và các tuyến bệnh viện. Do đó, công tác báo cáo ADR cần tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa, đặc biệt tại đơn vị, địa phương chưa tham gia báo cáo ADR. Dược sĩ là đối tượng chính tham gia báo cáo ADR và cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác đảm bảo an toàn thuốc nói chung và hoạt động theo dõi, báo cáo ADR nói riêng.

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát ADR.

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (Giai đoạn 11/2020 – 12/2020)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: