Tìm kiếm nâng cao

Có 272 kết quả

Thể loại: Điểm tin   Trong: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:54 | 11/04/2013
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:50 | 11/04/2013
Năm 2012, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã tiếp nhận được tổng số 3236 báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR), trong đó, 3024 báo cáo được gửi từ các cơ ...
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:33 | 11/04/2013
Ngày 19/12/2012, Hội thảo Tổng kết hoạt động Cảnh giác dược năm 2012 đã được tổ chức để tổng kết hoạt động năm 2012 và thảo luận kế hoạch hoạt động nă...
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:27 | 11/04/2013
Đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế để trang bị kiến thức, thái độ và kỹ năng cập nhật nhất trong thực hành y khoa đóng vai trò quan trọng để nâng ca...
Thể loại: Chia sẻ thực tiễn lâm sàng  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:18 | 11/04/2013
Sốt cao ác tính sau khi được gây mê bằng isofluran và suxamethonium gây tử vong cho bệnh nhân. Trong năm 2011, Trung tâm cũng đã ghi nhận 1 trường hợp...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:08 | 11/04/2013
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  02:01 | 11/04/2013
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2013 |  01:22 | 11/04/2013
Loãng xương do thuốc xảy ra phổ biến và có tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong khá cao. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), loãng xương là t...
Thể loại: Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2012 |  10:33 | 09/04/2013
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 4/2012 |  10:17 | 09/04/2013
Trang 20/28 <12...161718192021222324...2728>