Tìm kiếm nâng cao

Có 276 kết quả

Thể loại: Chuyên mục Thông tin thuốc   Trong: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:08 | 05/10/2017
Thể loại: Chuyên mục Thông tin thuốc  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 3/2017 |  09:04 | 05/10/2017
Trong thực hành, dược sĩ có thể gặp các phản ứng da trên do thuốc, đặc trưng bởi các loại tổn thương da khác nhau từ mức độ nhẹ đến đe dọa tính mạng. ...
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:21 | 30/06/2017
Thể loại: Điểm tin  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:16 | 30/06/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:12 | 30/06/2017
Thể loại: Tổng quan  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  04:04 | 30/06/2017
Thể loại: Nghiên cứu  |  Trong số: Bản tin Cảnh giác dược - Số 2/2017 |  03:42 | 30/06/2017
Digoxin là glycosid tim có tác dụng tăng sức co bóp cơ tim và thay đổi cung lượng tim, được dùng để điều trị suy tim, rung nhĩ và một số trườ...
Thể loại: Điểm tin Cảnh giác dược  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:58 | 04/05/2017
Thể loại: Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:56 | 04/05/2017
Năm 2016, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 10977 báo cáo ADR (đạt 119,7 báo cáo/1 triệu...
Thể loại: Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả  |  Trong số: Bản tin cảnh giác dược - Số 1/2017 |  01:53 | 04/05/2017
Trong năm 2016, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã nhận được một số báo cáo đáng chú ý về phản ứng phản vệ và sốc phản vệ liên quan đến một số thuốc, bao gồ...
Trang 11/28 <12...789101112131415...2728>