Giới thiệu
Là đơn vị đầu ngành về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc ở tuyến Trung ương, Trung tâm DI & ADR Quốc gia có nhiệm vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực THÔNG TIN THUỐC và CẢNH GIÁC DƯỢC tới các cấp quản lí, các cán bộ y tế và cộng đồng. Trong trang này, Trung tâm sẽ đăng tải:

- Các bài Tổng quan trong lĩnh vực Thông tin thuốc và Cảnh giác dược; 

- Các bài viết nhằm Hướng dẫn cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý.

- Các bài Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng

- Điểm tin Thông tin thuốc, Cảnh giác dược.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Thông tin thuốc và Cảnh giác dược, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thực hiện việc xuất bản Bản tin Cảnh giác dược
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Tải về
Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam
Tải về
Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam
Tải về
Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc
Tải về
Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc
Tải về