VIÊN KETOCONAZOL - NGUY CƠ ĐỘC VỚI GAN
VIÊN KETOCONAZOL - NGUY CƠ ĐỘC VỚI GAN
  Đặng Minh Hoài dịch
Từ khóa:  

Nội dung bài

Anh: Sau khi tổng kết các dữ liệu hiện có, nhà sản xuất ketoconazol (Nizoral) viên đã phát hành tờ thông tin về tóm tắt đặc điểm sản phẩm vì có nguy cơ độc tính gan nặng.Viên nén Nizoral nay được chỉ định để:

  - Điểu trị bệnh nấm da và viên nang Malassezia (trước đây gọi là Pityrosporum) mà không điều trị bôi được vì vị trí, diện tổn thương hoặc nhiễm khuẩn sâu của da, ở bệnh nhân kháng hoặc không dung nạp với fluconazol, terbinafin và itraconazol.

  - Điều trị bệnh nấm candida niêm mạc da, vì nhiễm nấm candida miệng họng mà không điều trị bôi được, vì vị trí, diện tổn thương hoặc nhiễm khuẩn sâu của da, ở bệnh nhân kháng hoặc không dung nạp với cả hai thuốc fluconazol và itraconazol.

  Cộng thêm vào những tương tác thuốc hoặc chống chỉ định nhiều thuốc khác cũng được đưa thêm vào danh sách các thuốc bị chống chỉ định trong đó có disopyramid, sertindol, nisoldipin, epherenon, alcaloid nấm cựa gà như dihydro ergotamin, ergometrin (ergonovin) ergotamin và methylergo  metrin.

  Một số rất hiềm trường hợp độc tính gan nặng, bao gồm những ca tử vong hoặc phải ghép gan, đã xảy ra khi dùng ketoconazol viên. Nguy cơ độc tính gan nặng tăng khi dùng thuốc kéo dài. Những đợt điều trị trên 10 ngày chỉ được chỉ định sau khi đã xem xét kỹ mức độ đáp ứng điều trị và lợi ích, nguy cơ của việc tiếp tục điều trị. Phải theo dõi chức năng gan ở mọi bệnh nhân điều trị với viên Nizoral.

  Các phản ứng phụ sau khi thuốc ra thị trường còn thêm phản ứng phản vệ và giống phản vệ, phù thần kinh – mạch, suy về thượng thận, xơ gan, những phản ứng này rất hiếm gặp.


Tài liệu tham khảo

 WHO Drug Information, tập 22, số 2, 2008

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
VIÊN KETOCONAZOL - NGUY CƠ ĐỘC VỚI GAN
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: