METHADONE: NGUY CƠ KÉO DÀI ĐOẠN QT VÀ XOẮN ĐỈNH (PHÁP)
METHADONE: NGUY CƠ KÉO DÀI ĐOẠN QT VÀ XOẮN ĐỈNH (PHÁP)
Hoàng Tích Huyền 
Từ khóa:  

Nội dung bài

Methadone được dùng điều trị nghiện opiat và để giảm đau mức độ trung bình và nặng. Khi dùng methadone, có bằng chứng kéo dài đoạn QT trên điện tâm đồ và gây xoắn đỉnh (TDP). Những tác dụng có hại đó thường gặp ở bệnh nhân có nguy cơ kéo dài đoạn QT hoặc ở người dùng liều cao methadone (mỗi ngày > 120mg). Khuyến cáo cần theo dõi điện tâm đồ ở người có các yếu tố nguy cơ kéo dài đoạn QT bao gồm:

- có tiền sử kéo dài đoạn QT do di truyền hoặc mắc phải;

- tiền sử gia đình có chết đột ngột;

- liều methadone > 120mg mỗi ngày;

- sử dụng những thuốc khác có thể kéo dài đoạn QT, gây tăng kali-máu, nhịp tim chậm, hoặc ức chế chuyển hoá methadone.

Từ 1986, Trung tâm ADR quốc tế đã nhận được 32 báo cáo loạn nhịp tim khi dùng methadone.

Tài liệu tham khảo

WHO Pharm. Newsletter; Số 1/ 2007, trang 2

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
METHADONE: NGUY CƠ KÉO DÀI ĐOẠN QT VÀ XOẮN ĐỈNH (PHÁP)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: