DÙNG THUỐC AN THẦN NGẮN NGÀY CÓ THỂ GÂY CÁC HIỆN TƯỢNG NGHIÊM TRỌNG (HOA KỲ)
DÙNG THUỐC AN THẦN NGẮN NGÀY CÓ THỂ GÂY CÁC HIỆN TƯỢNG NGHIÊM TRỌNG (HOA KỲ)
Hoàng Tích Huyền 
Từ khóa:  

Nội dung bài

Các hiện tượng nghiêm trọng thường gặp sau khi dùng thuốc an thần thời gian ngắn ở người bệnh cao tuổi bị sa sút trí tuệ. Nghiên cứu gồm 20.682 bệnh nhân săn sóc tại nhà, 20.559 ở trại dưỡng lão có gặp sa sút trí tuệ. Tuổi trung bình >= 66 tuổi.

Ở nhóm săn sóc tại gia đình, bệnh nhân được dùng thuốc an thần không điển hình (n=6894), thuốc an thần quy ước (n=6894), hoặc không dùng thuốc an thần (n=6894).

Ở nhóm trại dưỡng lão, bệnh nhân dùng an thần không điển hình (n=6853), thuốc an thần quy ước (n=6853) hoặc không dùng thuốc an thần (n=6853). Ghi chép mọi hiện tượng nghiêm trọng ở bệnh nhân cần nhập viện hoặc tử vong trong vòng 30 ngày từ lúc khởi đầu dùng thuốc an thần.

Trong nhóm săn sóc tại nhà, các bệnh nhân dùng thuốc an thần quy ước sẽ gặp một hiện tượng nghiêm trọng sau theo dõi 30 ngày với số lần gấp 3,8 so với nhóm chứng. Bệnh nhân dùng thuốc an thần không điển hình có số lần hiện tượng nghiêm trọng gấp 3,2 lần so với nhóm chứng trong cùng thời gian theo dõi.

Trong nhóm ở trại dưỡng lão, so với nhóm chứng, thấy người dùng an thần quy ước có hiện tượng nghiêm trọng gấp 2,4 lần, còn ở nhóm tại nhà có gấp 1,9 lần so với nhóm chứng.


Tài liệu tham khảo

Arch. Intern. Med; 168: 1090 – 1096; Số 10; 26/5/2008

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
DÙNG THUỐC AN THẦN NGẮN NGÀY CÓ THỂ GÂY CÁC HIỆN TƯỢNG NGHIÊM TRỌNG (HOA KỲ)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: