TỶ LỆ ĐỘT QUỴ CAO VỚI ROFECOXIB VÀ VALDECOXIB (HOA KỲ)
TỶ LỆ ĐỘT QUỴ CAO VỚI ROFECOXIB VÀ VALDECOXIB (HOA KỲ)
Hoàng Tích Huyền 
Từ khóa:  

Nội dung bài

Rofecoxib và valdecoxib tỏ ra làm tăng nguy cơ đột quỵ so với người không dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID).

Để đánh giá xem sự tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ hoặc do chảy máu sau khi dùng NSAID, đã nghiên cứu dịch tễ học trên 336.906 bệnh nhân (tuổi: 50 – 84). Các thuốc nghiên cứu là rofecoxib, valdecoxib, ibuprofen, naproxen, indomethacin, diclofenac.

Nói chung, đã theo dõi 989.826 người/năm và có 4354 trường hợp đột quỵ phải nằm viện. Tỷ lệ đột quỵ cho 1000 người/năm là 5,95 (nguy cơ tương đối là 1,41; độ tin cậy 95% là 1,04 – 1,91) với valdecoxib; 5,15 (1,28; 1,06 – 1,53) với rofecoxib; 4,66 (1,04; 0,87 – 1,23) với celecoxib; so sánh với 4,51 ở người không dùng NSAID.

Tỷ lệ đột quỵ cho 1000 người/năm là 6,06 cho người mới dùng rofecoxib (không dùng NSAID trong 365 ngày trước đó) (1,46; 1,08 – 1,98) và 6,19 cho người mới dùng valdecoxib (1,39; 0,74 – 2,59). Không có nguy cơ đột quỵ rõ rệt khi dùng các NSAID khác.

Như vậy, rõ ràng có tăng nguy cơ mạch máu ở người dùng rofecoxib và valdecoxib.

Tài liệu tham khảo

Stroke; 39 : 2037 – 2045; Số 7; 7/2008

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
TỶ LỆ ĐỘT QUỴ CAO VỚI ROFECOXIB VÀ VALDECOXIB (HOA KỲ)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: