Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (tháng 11/2019 - tháng 01/2020)
Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (tháng 11/2019 - tháng 01/2020)
Lương Anh Tùng 

Tóm tắt

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến hết tháng 01/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3989 báo cáo ADR (tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, 3603 báo cáo ADR được gửi từ các cơ sở khám, chữa bệnh và 403 báo cáo ADR xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm (trong đó có 17 báo cáo trùng với báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh).
Từ khóa:  

Nội dung bài

 Số lượng báo cáo ADR luỹ tiến theo tháng được thể hiện trong hình 1.


 

 

Báo cáo ADR từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tính đến hết ngày 31/01/2020, 539 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo ADR (tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2019). Phần lớn báo cáo được gửi từ các đơn vị ở vùng Đông Nam Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, báo cáo được gửi chủ yếu từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa và bệnh viện thuộc khối công lập (hình 2). Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có số lượng báo cáo cao nhất (tương ứng 31,4% và 9,6% tổng số báo cáo nhận được của cả nước). TP. Đà Nẵng là địa phương có công tác báo cáo ADR hiệu quả nhất với số báo cáo/1 triệu dân cao nhất trong cả nước (185,1 báo cáo/ 1 triệu dân) (hình 3). Các đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh viện Từ Dũ là đơn vị có số báo cáo ADR nhiều nhất trong cả nước, chiếm 4,2 % tổng số báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh (bảng 1).  

 

Đối tượng gửi báo cáo chủ yếu là dược sĩ (36,1%), bác sĩ - y sĩ (27,3%), tiếp theo là điều dưỡng và nữ hộ sinh (26.9%) (hình 4). Báo cáo ADR từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm

Trong giai đoạn 11/2019-01/2020, 30 đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm đã gửi báo cáo ADR đơn lẻ và 23 đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm đã gửi báo cáo tổng hợp định kỳ về Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Tổng số báo cáo ADR xảy ra tại Việt Nam đã được các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm ghi nhận là 403 (trong đó có 17 báo cáo trùng với báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh). Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm có số lượng báo cáo ADR nhiều nhất được tổng hợp trong bảng 2.


Báo cáo ADR từ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Từ tháng 11/2019 đến hết tháng 01/2020, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã nhận được 394 báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong 50 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được ghi nhận tại 38 tổ chức nhận thử tại Việt Nam.

Kết luận

Trong giai đoạn 11/2019 đến 01/2020, số lượng báo cáo ADR được tiếp nhận là 3989 báo cáo. Số lượng báo cáo ghi nhận vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, khu vực và các tuyến bệnh viện. Do đó, công tác báo cáo ADR cần tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa, đặc biệt tại đơn vị, địa phương chưa tham gia báo cáo ADR. Dược sĩ là đối tượng chính tham gia báo cáo ADR và cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác đảm bảo an toàn thuốc nói chung và hoạt động theo dõi, báo cáo ADR nói riêng.

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cán bộ y tế đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai hiệu quả hoạt động giám sát ADR.

Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
: Không hữu dụng  1   2   3   4   5  Rất hữu dụng
:
:
:
:
Gửi bài viết cho bạn bè:
Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (tháng 11/2019 - tháng 01/2020)
:
:
Địa chỉ email người nhận
:
:
: