Các đơn vị liên quan

1. Bộ y tế 2. Cục Quản lý Dược Việt Nam 3. Cục Quản lý Khám chữa bệnh 4. Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam 5. Cục phòng, chống HIV/AIDS 6. Trường Đại học Dược Hà Nội 7. SCMS 8. Bệnh viện Bạch Mai 9. Bệnh viện Chợ Rẫy